Logotyp
Hem / Integritetspolicy
Kampanj image

10.000 kr i rabattcheck

vid köp av ett nytt kök när du tar del av vårt nyhetsbrev*

Vill du ha inspiration, tips och erbjudanden? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få en rabattcheck på 10.000 kr vid köp av ett nytt Härjedalskök*. Boka ett gratis hembesök senast 14/8 för att ta del av kampanjen.

Ta del av erbjudandet

Integritetspolicy

Innehåll:
1. Vilka personuppgifter hanterar vi?
2. Vad används uppgifterna till?
3. Hur samlas uppgifterna in?
4. Till vem lämnas uppgifterna ut?
5. Dina rättigheter
6. Cookies
7. Kontaktuppgifter

När du ingår ett avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster och produkter. Nedan beskriver vi hur vi använder och behandlar din information och vilka rättigheter du har.

1.     VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?
De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.
Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt betalningsinformation och information om vilka produkter du har köpt som du anger vid inträde av ett avtal med oss, eller vid en kontakt med oss.
Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2.     VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?
Att fullgöra avtal med kunder.
Att fullgöra lagliga förpliktelser.
Att genomföra direktmarknadsföring.
Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.
För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos HärjedalsKök och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.
Vi behandlar dina personuppgifter baserat på någon av följande tre rättsliga grunder; Fullgörande av ingångna avtal, Berättigat intresse och Efterlevnad av lagar.
För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund behöver vi behandla vissa personuppgifter.

ATT FULLGÖRA AVTAL MED KUNDER
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund. Detta för att säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt samt att hantera eventuella kundärenden som reklamationer och byten. Vi har en garantitid på upp till 10 år på vissa produkter varför vi sparar kunduppgifter minst denna tid.

ATT GENOMFÖRA DIREKTMARKNADSFÖRING
Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel via vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

ATT FULLGÖRA LAGLIGA FÖRPLIKTELSER
Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

3.     HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?
Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att svara på ett frågeformulär på vår hemsida.
Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.
Vi samlar personuppgifter i följande verktyg:
Google analytics
Facebook analytics
Imbox
Lead Connect
Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.
Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler.
Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till.

4.     TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?
Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämna även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enigt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.
Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Dessa leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar, marknadsföring, montörer, tekniker och producenter av produkter och delar till våra produkter. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5.     DINA RÄTTIGHETER
Tillgång
Rättelse
Radering – rätt att bli ”glömd”
Begränsning av behandling
Invändning
Dataportabilitet
Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.
Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du vårt Kundcenter,
kundcenter@harjedalskok.se
Du får svar från oss inom 14 kalenderdagar.

6. COOKIES

7. KONTAKTUPPGIFTER

Kundcenter

kundcenter@harjedalskok.se

020-290 500

Boka ett gratis hembesök

Boka gratis hembesök – första steget till ett nytt kök.

Integritetspolicy(Obligatoriskt)